Byfoged og tobaksavler Vilhelm Spies

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Vilhelm Spies (også set stavet Spiez) kom til verden den 1. august 1770 i Oksenvad i Sønderjylland. Han var ud af fattig bondeslægt og blev selv sendt ud at tjene som 14-årig. Herefter tog hans liv imidlertid en atypisk drejning, idet han fik tjeneste hos tingskriver Schulz. Efter at have avanceret til foged, håndskriver og fuldmægtig tog han juridisk eksamen.


Den 18. juli 1797 blev Spies gift i Vejle med apotekerdatteren Ida Elisabeth Tscherning (f. 1770 i Vejle). Året efter modtog han prokuratorbevilling, og den 18. oktober 1805 blev han beskikket til byfoged i hustruens fødeby. Et af hans største aftryk på købstaden – eller rettere bymarken - var hans store tobaksmark. Hans indsats for tobaksavlens fremme i en svær tid vandt ham en vis berømthed og anerkendelse. Efter at have udgivet et lille skrift om tobaksavl og uddelt dette gratis tilligemed gratis tobaksfrø til mange sognefogeder i Jylland og på Fyn, blev han i 1809 tilskrevet således af Det Kongelige General-Land-Oekonomie og Kommerce-Kollegium: ”Kollegiet har med megen Fyldestgiørelse erfaret med hvilken nidkierhed De søger at udbrede den under nærværende Omstændigheder saa vigtige Tobaksavl, og undlader derfor ikke herved at bevidne Dem sin Tilfredshed og sit Ønske, at De fremdeles vil vedblive at bestræbe Dem for denne nyttige Avls Udbredelse”. De nævnte ”nærværende omstændigheder” var Napoleonskrigene, hvor produktionen, importen og eksporten var hårdt pressede. Det gjaldt også tobaksavlen, som bestemt ellers ikke var et nyt fænomen herhjemme. Siden 1600-tallet havde man avlet tobak i Fredericia, og det gjaldt også andre byer.


Da Spies modtog Det Kongelige General-Land-Oekonomie og Kommerce-Kollegiums skrivelse var han lige flyttet fra Vejle til Aalborg Stift, hvor han var blevet udnævnt til herredsfoged over Kjær. Han bosatte sig med sin familie på Vorbjerggård. Ida Elisabeth nåede at føde ham syv børn, inden hun døde i 1812. Spies blev gift igen og flyttede i 1827 til Helsingør for at blive byskriver. Her døde han i 1840.


Litteratur

Chr. Petresch Christensen: Nørresundbys historie 1701-1850, Georg Schultz’ Boghandel, 1924.


Trondheims borgerlige Skoles alene privilegerede Adressekontoirs Efterretninger (25.09.1810).