Henning Schlanbusch

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Født 01/04 1905 i Frederiksberg, død 12/03 1979.

Opvokset i Ringkøbing som søn af byens borgmester Erik Schlanbusch, Henning Schlanbusch blev student fra Sønderborg Statsskole i 1924. Uddannet cand. jur i 1930 ved København Universitet.

Ansat som sagførerfuldmægtig i Viborg i 1931, fra 1932 ansat som dommerfuldmægtig i Varde retskreds, og fra 1934 politifulmægtig i Varde Politikreds.

Schlanbusch blev under besættelsen anholdt første gang d. 29/08 1943 og anden gang d. 16/09 1944 blev han anholdt af Gestapo, sigtet for illegal virksomhed, han blev først ført til Vestre Fængsel, derefter til Frøslevlejren, siden til den berygtede kz-lejr Neuengamme, for derefter at blive deporteret til KC Porta Westfalia i Tyskland, hvor han kun sad i få måneder, inden han blev ført tilbage til Neuengamme. Kom efter befrielsen tilbage til sin stilling i Varde.

Han blev ansat som politifulmægtig i Vejle Politikreds i 1946, hvor han langsomt steg i graderne sluttende med udnævnelsen til vicepolitimester i 1974, en stilling han besad frem til sin tilbagetrækning i 1975.

Schlanbusch blev tildelt Politiets Hæderstegn i 1960 og blev Ridder af Dannebrog i 1965.

Var forstander for Vejle Kloster 1951-71, han sad ligeledes i en årrække i bestyrelsen for Danmarks Politifuldmægtig Forening.

Begravet på Mølholm Kirkegård.